'Dễ dàng mua súng ở Texas'

Cập nhật: 15:05 GMT - thứ hai, 11 tháng 3, 2013

Media Player

Phóng sự điều tra của BBC Panorama cho thấy có thể dễ dàng mua súng và lỗ hổng trong quản lý vũ khí ở Texas, Mỹ.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Phóng sự điều tra của chương trình BBC Panorama về quản lý súng ở Hoa Kỳ cho thấy người dân ở bang Texas có thể mua súng khá dễ dàng.

Nhóm phóng viên dùng máy quay bí mật trong một buổi triển lãm súng ngày cuối tuần, có người kéo cả gia đình cùng tới xem các loại súng, trong đó có trẻ em.

Có hai cách mua súng ở đây, từ những cửa hàng có giấy phép buôn bán vũ khí, và từ những người bán tư.

Nhưng dù là cách nào đi nữa, bạn vẫn có thể mua súng chỉ với tấm bằng lái xe, và miễn là có đủ tiền.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.