Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thánh lễ trước Mật nghị Hồng y

Toàn bộ 115 vị hồng y, những người được quyền bầu chọn tân Giáo hoàng, vừa dự một buổi thánh lễ đặc biệt vào sáng thứ Ba tại Thánh đường St Peter.

Khi thánh lễ kết thúc các hồng y lần lượt tiến vào Sistine Chapel để bắt đầu thủ tục bầu chọn sau hậu trường này vào buổi chiều.

Tất cả các hồng y tham dự việc bỏ phiếu cũng như bất cứ ai có tiếp xúc với các hồng y trong thời gian diễn ra mật viện hồng y đều phải tuyên thệ giữ bí mật.