Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mật nghị Hồng y bắt đầu tại Vatican

Các hồng y tụ hội về Rome để bầu chọn tân Giáo hoàng sẽ bắt đầu việc bỏ phiếu vào chiều thứ Ba, 12/3/2013.

Hiện người ta cho rằng chưa có ai là người nổi bật dẫn đầu trong lần bầu chọn này.

Toàn bộ 115 vị hồng y được quyền bầu chọn dự một buổi thánh lễ đặc biệt vào buổi sáng trước khi tiến vào Sistine Chapel để bắt đầu thủ tục bầu chọn này vào buổi chiếu.

Họ sẽ bỏ phiếu 4 lần mỗi ngày cho tới khi 2/3 trong tổng số các hồng y có mặt đồng ý bỏ phiếu cho một ứng viên.