Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc có tân Thủ tướng

Ông Lý Khắc Cường chính thức được bầu làm thủ tướng Trung Quốc với trách nhiệm lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Việc bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường được thông qua tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, diễn ra tại Bắc Kinh, với số phiếu 2.940/2.949.

Ông Lý kế nhiệm ông Ôn Gia Bảo với một nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng người ta trông đợi ông sẽ giữ chức thủ tướng trong một thập niên, giống người tiền nhiệm.