Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

"Phải làm rõ thế nào là thi hành công vụ"

Bà Lê Hiền Đức, người cũng từng hoạt động trong ngành công an cho rằng phải làm rõ định nghĩa của "thi hành công vụ" trước khi cho phép bắn người chống đối.

"Bây giờ bảo chống người thi hành công vụ thì phải xác định làm nhiệm vụ gì thì mới gọi là thi hành công vụ," bà Đức nói với BBC qua điện thoài ngày 15/3.

"3000 công an kéo đến để đàn áp dân Văn Giang ngày 24/4/2012 để cướp đất của dân, tôi không gọi là thi hành công vụ."

"Công an ở Tiên Lãng Hải phòng đến để cướp đầm tôm, cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn, tôi không gọi là thi hành công vụ."

"Nếu đi làm thuê cho bọn cướp đất thì người dân chống lại là điều không sai, người ta có quyền tự vệ."