Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhiều người TQ 'hận' trại lao cải

BBC tới thăm trại lao động cải tạo ở Chu Châu, Trung Quốc, một trong số 350 trại lao cải là di sản từ thời Mao chủ tịch.

Người dẫn đường là Đường Tuệ, vừa mới ra trại năm 2012 sau khi bị giam 18 tháng vì "làm xấu mặt chính quyền".

Tân thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường cũng vừa tuyên bố sẽ "cải cách mạnh mẽ" hệ thống trại này.

Theo số liệu năm 2012, có khoảng 50.000 người đang bị giam giữ trong các trại lao cải, trong đó chủ yếu là người nghiện ma túy, mại dâm, hay thành phần tôn giáo bị cấm, và những người như Đường Tuệ.