Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bắc Hàn tung video mô phỏng tấn công Mỹ

Một đoạn băng video của Bắc Hàn mô phỏng các cuộc tấn công nhắm vào các tòa nhà quan trọng của chính phủ Mỹ vừa được tung lên trang mạng bán chính thức Uriminzokkiri.

Những hình ảng trong đoạn video mô phỏng này có lời lẽ cứng rắn và mạnh tay hơn một video tương tự cách đây vài tuần với hình ảnh Tòa Bạch Ốc và dòng chú thích "Tòa Bạch Ốc nằm trong tầm ngắm của chúng ta" và Tòa nhà Quốc hội Mỹ bị bắn phá, với dòng chú thích "Thành trì này nằm trong tầm hỏa tiễn hạt nhân".

Không rõ video này nhằm vào đối tượng nào. Có lẽ Bắc Hàn cần tuyên truyền để tập hợp chính người dân và cả thể chế tại nước này vào khi người dân đang bị thiếu đói.

Cũng có thể Bắc Hàn muốn đẩy Hoa Kỳ tới bàn đàm phán và đây là phép thử mà Bắc Hàn đã từng dùng trước đây, buộc các nước mà họ coi là kẻ thù phải thương thuyết về viện trợ lương thực và hòa bình.

Hiện không rõ video này có được đài truyền hình tại chính Bắc Hàn chiếu hay không.