Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nợ xấu có thực sự giảm?

Bình luận về chính phủ mới thông báo nợ xấu được công bố đã giảm từ 8,6% từ năm ngoái xuống 6% hiện tại, kinh tế gia Lê Đăng Doanh tỏ ra ngoài nghi về con số này.

"Người ta không hiểu rằng nợ xấu đó giảm từ đâu, bằng biện pháp nào hay đây chỉ là biện pháp bút toán, nghĩa là chuyển số nợ xấu đó vào một tài khoản khác rồi lấy tiền dự trữ bắt buộc đưa ra thay thế?", ông nói với BBC tiếng Việt ngày 26/3.

Tiến sỹ Doanh cũng mô tả việc Ngân hàng Nhà nước thông báo hạ lãi suất kể từ ngày 26/03 là điều ông gọi là "một nỗ lực đáng khen ngợi nhưng cũng đầy mạo hiểm".

"Tôi nghĩ rằng đây là nỗ lực, về mặt nào đó đáng trân trọng," ông nói.

"Tuy nhiên điều này sẽ không thay thế được nỗ lực tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu và giảm hàng tồn kho cho doanh nghiệp."