Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Rapper Việt viết nhạc tuyên truyền

Một rapper Việt Nam được ban Tuyên giáo Trung Ương Đoàn đặt hàng sáng tác bài hát lấy cảm hứng từ nghị quyết thanh niên.

Rapper Nguyễn Hùng nói được yêu cầu viết về nội dung "năm xung kích, bốn đồng hành" và ban đầu từ chối vì không thấy có cảm hứng.