Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thủ tướng Anh: bà Thatcher 'cứu đất nước'

Bà Margaret Thatcher, người mới qua đời vì đột quỵ, là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Nữ Nam tước Thatcher là thủ tướng của đảng Bảo Thủ Anh trong giai đoạn từ năm 1979 tới năm 1990, và cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của Anh Quốc.

Tin bà qua đời gây ra nhiều phản ứng trái ngược nhau trên mạng xã hội, song thủ tướng đương nhiệm David Cameron gọi bà là "một phụ nữ vĩ đại không chỉ dẫn dắt mà còn cứu đất nước."