Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Số liệu thống kê VN 'thiếu thuyết phục'

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói số liệu thống kê của VN thể hiện sự bất hợp lý, không phản ánh thực tế dẫn tới khó có chính sách tốt..

Trả lời BBC Việt Ngữ, ông cho biết việc các chuyên gia có lý khi đặt dấu hỏi về các số liệu thống kê về GDP của Việt Nam

Theo ông, công thức tính GDP phải dựa trên những con số nhất định, như con số về lao động, người lao động, năng suất lao động, thế nhưng tỉ lệ tăng ở các con số này lại không khớp với tỉ lệ tăng GDP ở Việt Nam.

Việc Tổng cục Thống kế, trước đây là một cơ quan độc lập, nay trở thành một phần , có thể dẫn đến tình trạng các con số mâu thuấn, thể hiện những bất hợp lý, ông Nguyễn Quang A nói.

"Cục Thống kê đáng lẽ phải là một cơ quan độc lập nhưng rất đáng tiếc là trong những năm gần đây đã trở thành một bộ phận của Bộ Kế hoạch Đầu tư vì thế rất có thể nghi ngờ tính độc lập của tính toán nay," theo ông Nguyễn Quang A

"Cách tính của Việt Nam là về phía cung, mà lẽ ra phải được kiểm tra chéo bằng cách tính phía tổng cầu nữa," ông nói thêm.

Tình trạng các con số báo cáo, đưa ra không có kiểm tra chéo, thiếu chính xác có lẽ đã kéo dài nhiều năm nay và chính điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc hoạch định và đề ra các chính sách kinh tế đúng đắn và phù hợp.

Và theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, "nếu vẫn còn độc quyền, còn một chế độ toàn trị, độc quyền ở tất cả mọi thứ kể cả thông tin thì những căn bệnh như thế sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi được."