Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Rõ ràng nhiều cơ sở tôn giáo vụ lợi'

Image caption Giáo sư Ngô Đức Thịnh tin rằng có hiện tượng vụ lợi rõ ràng ở nhiều tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trong nước

Nhà nghiên cứu tín ngưỡng và văn hóa dân gian trong nước nói về xu hướng 'vụ lợi' đang diễn ra ở các cơ sở, chức sắc tôn giáo và tín đồ ở Việt Nam.

Trao đổi với BBC Việt ngữ, GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa Dân gian cho rằng xu hướng này đang trở nên khá phổ biến và khẳng định nhiều cơ sở hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như các nhà đình, nhà chùa đang có biểu hiện kinh doanh vụ lợi.

Ông nói: "Nguồn thu là rất lớn. Có những cơ sở có thể thu tới ba bốn chục tỷ một năm, không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chính cơ sở đó vụ lợi

"Nguồn thu là rất lớn. Có những cơ sở có thể thu tới ba bốn chục tỷ một năm, không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chính cơ sở đó vụ lợi."

Ở phần đầu cuộc trao đổi gồm hai phần, chuyên gia phân tích thay đổi trong hành vi tín ngưỡng, thực hành tôn giáo của một bộ phận tín đồ, phật tử trong nước.

Mời quý vị đón theo dõi phần cuối của cuộc trao đổi, trong đó GS Thịnh phân tích tâm lý, động cơ và nguyên nhân việc ngày càng phổ biến hiện tượng nhiều cán bộ, quan chức ở các cấp, các ngành của chính quyền đang tìm đến tôn giáo, tín ngưỡng mặc dù họ là đảng viên, lãnh đạo.