Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Khu trục hạm Hoa Kỳ vào Đà Nẵng

Khu trục hạm USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm năm ngày nhằm trao đổi các hoạt động phi tác chiến.

Năm nay có các hoạt động mới như hội thảo chuyên đề về an ninh trên biển và hỗ trợ vận chuyển, cứu triwj nhân đạo và cứu hộ thiên tai.

Tuy giới phân tích cho rằng, đây là cách để Mỹ chứng tỏ sự hiện diện của mình trong khu vực, phía Mỹ nhấn mạnh các hoạt động trao đổi này không hề liên quan tới căng thẳng chủ quyền trên biển Đông.