Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cá mập và người giành giật con mồi

Một toán đánh cá tại News Zealand đã phải vật lộn với cá mập sau khi họ câu được một con cá kiếm nặng khoảng 600kg.

Matt Waston và toán đánh cá của ông mất nửa tiếng đồng hồ mới kéo được con cá kiếm lên thuyền sau khi cá mập tấn công con cá kiếm này và ngoặm mất một miếng lớn phần đuôi cá.

Hình video do Matt Watson của chương trình The Ultimate Fishing Show cung cấp.