Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đảng quá muộn nếu chờ tới 2016

Đảng Cộng sản Việt Nam cần tranh thủ thời điểm ngay hiện nay để thay đổi mà không nên chờ đợi tới hết nhiệm kỳ Trung ương Đảng hiện nay để cải tổ và thay đổi nhân sự vì khi đó đã là quá muộn.

Image caption Giáo sư Hùng cho rằng Đảng đợi đến năm 2016 mới thay đổi sẽ là quá muộn

Đó là nhận xét của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ hôm 05/5/2013, khi quan sát các diễn biến hiện nay của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 đang nhóm họp tại Hà Nội.

Theo Giáo sư Hùng, việc Đảng điều động một số cán bộ như ông Nguyễn Bá Thanh ra chính quyền trung ương để làm công tác nội chính và chống tham nhũng trong bộ máy lãnh đạo và nhà nước là một tín hiệu mới.

Nhưng nếu ông Thanh không vào được Bộ Chính trị để trở thành một Ủy viên Bộ này trong lúc dẫn dắt Ban Nội chính Trung ương thì quyền lực của ông Thanh sẽ không mạnh và thay đổi nhân sự cũng như cải tổ bộ máy của Đảng tỏ ra không có gì đáng kể.

"Họ đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh về làm Nội chính rồi, vấn đề đặt ra là họ có đưa ông Thanh vào Bộ Chính trị hay không. Nếu không thì thấy quyền của ông Nguyễn Bá Thanh cũng kém và việc đánh tham nhũng hay sự sắp xếp thay đổi nhân sự không có gì ghê gớm cả," ông nói với BBC.

'Đổ vỡ bất lường'

Nhà quan sát cũng cảnh báo việc thiếu đoàn kết, nhất trí trong các vị trí lãnh đạo quốc gia có thể trở thành một điểm yếu, bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với quốc gia láng giềng Trung Quốc, nước mà theo ông luôn có mục tiêu duy trì Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình trạng như hiện nay.

Giáo sư Hùng cũng phân tích các thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại trên bình diện quốc tế và khu vực của Mỹ và Trung Quốc và qua đó phán đoán các tác động, giới hạn tác động tới đổi mới, cải tổ từ hai cường quốc gia này với Đảng Cộng sản Việt Nam và quốc gia gần 90 triệu dân.

Đặc biệt ông cho rằng mô hình quyền lực của Đảng Cộng sản không còn có chỗ đứng trong lịch sử và sẽ bị đào thải khi chuyển sang thể chế dân chủ văn minh của nhân loại như một trào lưu quốc tế lâu nay.

Tuy nhiên, việc Đảng có hy sinh hay không quyền lợi của mình vì lợi ích của dân tộc lại tùy thuộc nhận thức của Đảng, nhất là trước khả năng Việt Nam có những cuộc bột phát, bùng nổ dẫn tới cách mạng xã hội, đổ vỡ không thể lường trước, do Đảng thiếu vắng một lộ trình chuyển giao quyền lực.

Ở phần đầu cuộc trao đổi với Quốc Phương của BBC, Giáo sư Hùng phân tích các kịch bản và phương án về nhân sự cấp cao mà Hội nghị Trung ương 7 đang làm việc có thể phải tính tới.