Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Thắng lợi của nhóm lợi ích'

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI bế mạc ngày 11/5 với hai tân ủy viên Bộ Chính trị.

Đó là ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ Hà Nội, luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài cho biết suy nghĩ của mình.