Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Thất bại của phe ý thức hệ trong Đảng'

Image caption GS Tương Lai cáo buộc có khuynh hướng ý thức hệ, bảo thủ trong đảng đang đi ngược lợi ích dân tộc

Nhân hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 vừa bế mạc, Giáo sư Tương Lai bình luận với BBC và cho rằng đang có một phe nhóm trong nội bộ đảng nghiêng về khuynh hướng "ý thức hệ".

Ông cáo buộc phe được cho là bảo thủ này, vởi chủ định trì thủ ý thức hệ cộng sản và chuyên chính vô sản, đang có chủ đích liên kết với ngoại bang nhằm cố thủ sự thống trị của mình, bất chấp việc này có thể đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, dân tộc và các khuynh hướng tiến bộ của loài người.

Trong một trao đổi gần đây với BBC Việt Ngữ, nhà nghiên cứu Lữ Phương và blogger, nhà văn Phạm Viết Đào cũng có quan điểm cho rằng có khuynh hướng bảo thủ trong đảng với chủ trương chính trị ý thức hệ và cảnh báo khuynh hướng này có thể đưa Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc, trong khi tiếp tục không cải thiện được tự do, dân chủ, nhân quyền đích thực cho xã hội và nhân dân.

Tuy nhiên, trong một trao đổi khác cũng với BBC hạ tuần tháng trước, Giáo sư Nguyễn Đình Tấn, quan chức từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang đổi mới và đang ở trong quá trình hòa nhập với trào lưu tiến bộ văn minh quốc tế.

Ông Tấn nói không có Đảng nào trên thế giới lại tự vạch áo xem lưng, được hiểu là tiến hành việc phê bình và tự phê bình như một nguyên tắc được kỳ vọng đảm bảo dân chủ và sửa sai trong Đảng, và điều này, vẫn theo ông sẽ đem lại sự trường tồn của Đảng ít nhất là vài chục năm nữa.

Quan chức thuộc trường đào tạo cao cấp của Đảng cũng cho rằng Trung Quốc chỉ là một trong các mô hình mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tham khảo.