Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hoàng tử Harry dự Warrior Games

Hoàng tử Harry của Anh dự hoạt động đầu tiên trong cuộc thi Warrior Games (Chiến Binh) tại Colorado, Hoa Kỳ, được tổ chức cho các quân nhân bị thương.

Anh đã ra tín hiệu xuất phát cho các vận động viên trong cuộc thi xe lăn hôm Chủ Nhật tại Viện Huấn luyện Không quân Hoa Kỳ.

"Chẳng có lý do gì để Warrior Games không được công nhận... với sự chú ý tương tự như các kỳ thi Olympics và Paralympics," anh nói.

Hoàng tử Harry hiện đang ở thăm Hoa Kỳ nhằm quảng bá cho một số tổ chức thiện nguyện, với chủ đề trọng tâm là hỗ trợ cho các quân nhân bị thương thuộc quân đội Anh và quân lực Mỹ.