Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đại sứ Mỹ gặp cộng đồng Việt ở California

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear đề ra bốn mục tiêu mà Mỹ muốn theo đuổi trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, và nhân quyền là 'một trong những mục tiêu hàng đầu'.

Phát biểu trước cộng đồng người Việt ở California hôm 01/06/2013, ông Shear cũng nói về hợp tác thương mại, trong đó có thỏa thuận Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), hợp tác quốc phòng, giáo dục, y tế và môi trường.

Ngài Đại sứ nói "Nếu Việt Nam muốn có được TPP, nếu họ muốn có mối quan hệ ngoại giao trong khu vực chặt chẽ hơn để trở thành đối tác chiến lược, thì chúng tôi phải thấy được tiến bộ rõ ràng về nhân quyền ở Việt Nam."