Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Miến Điện có thành miền đất hứa?

Doanh nhân từ khắp thế giới đang đánh giá cải cách chính trị và kinh tế ở Miến Điện để lựa hướng đầu tư.

Miến Điện hiện là quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á, song giàu tài nguyên, nhân lực và đầy tiềm năng, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nước ngoài.

Nhưng để đuổi kịp được các nước khác, Miến Điện cần có tốc độ tăng trưởng rất nhanh chóng.

Biên tập viên kinh tế của BBC, Linda Yueh tường thuật từ Miến Điện.