Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trấn yểm, giải yểm chỉ là đồn đoán

Giáo sư Ngô Đức Thịnh, chuyên gia văn hóa học dân gian, bình luận việc dự luận trong nước thời gian qua xôn xao về chuyện trấn yểm, giải yểm, đá thề, đá yểm ở khu Di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ và cho rằng đây chỉ là những đồn đoán chưa có cơ sở.