Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tôi tuyệt thực ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ

Bác sỹ Phạm Hồng Sơn giải thích việc ông lựa chọn tuyệt thực tại gia vì Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, người đang tuyệt thực sang ngày thứ 15 ở trong tù, theo nguồn tin của gia đình, và dự đoán chính quyền phải đáp ứng trước vụ tuyệt thực của ông Hà Vũ ra sao từ phân tích kinh nghiệm bản thân.