Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phiếu tín nhiệm là 'lời cảnh báo'

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói lần lấy phiếu đầu tiên phản ánh phần nào sự đánh giá đối với các vị dân cử.

Trả lời BBC tiếng Việt ngày 11/6, ông Quốc cho rằng tuy việc bỏ phiếu tín nhiệm ở Việt Nam hơi khác so với bỏ phiếu bất tín nhiệm ở nhiều nước khác, "điều đáng ghi nhận đầu tiên ... đây là tiền lệ tốt."

"Kết quả và con số có phản ánh thực tiễn hay không thì mỗi người có cách nghĩ khác nhau," ông nói.

"Tôi thấy con số tương đối phản ánh khá đúng với thực tiễn."

Nhận xét về kết quả của việc lấy phiếu lần này, ông Quốc cho rằng "tuy chưa có vị nào rơi vào hoàn cảnh dẫn tới phải có những bước xử lý tiếp theo, nhưng tôi cho rằng nó cũng có tính cảnh báo và vượt qua cái ngưỡng lâu nay."

"Các nhà lãnh đạo thì thường rất ít khi bị đem ra đánh giá ... Chắc chắn là với xu thế này, những lần sau kết quả sẽ tiếp cận với thực tế nhiều hơn nữa," ông nói.

"Tôi nghĩ rằng kết quả của tác động cảnh báo đối với các nhà lãnh đạo là có hiệu ứng."