Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phiếu tín nhiệm 'mở đầu cho thay đổi'?

Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng nói việc lấy phiếu tín nhiệm lần sẽ mở đường cho những thay đổi lớn trong tương lai.

Trao đổi với BBC tiếng Việt qua điện thoại ngày 11/6 về việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần đầu của Quốc hội trong cùng ngày, ông Dũng cho rằng đây là một "bước tiến".

"Tôi cũng đi nhiều nước, tôi thấy không có Quốc hội nào làm việc này. Qua đó thấy đây là vừa dân chủ, vừa nhân đạo," ông nói.

"Quá trình dân chủ hóa cũng phải dần dần. Tôi không thấy có chuyện gì tiêu cực trong việc này cả."

"Lần đầu làm tất nhiên cũng chưa đủ điều kiện rút kinh nghiệm. Dần dần các đại biểu Quốc hội sẽ nâng cao ý thức hơn và sẽ đổi mới hơn nữa."