Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bảy ngày tuyệt thực vì Cù Huy Hà Vũ

Nhà bất đồng chính kiến, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, vừa kết thúc đợt tuyệt thực kéo dài bảy ngày bảy đêm để ủng hộ Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ trong tù.

Ông nói với BBC về các trải nghiệm của mình, đồng thời nêu nhận xét về chiến dịch thông tin trên các báo chính thống ở trong nước nói ông Vũ 'không tuyệt thực'.

Ông Phạm Hồng Sơn cũng cho hay ông rất cảm động rằng nhiều người đã có hành động thiết thực để ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ.