Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Áp lực khi nhà bất đồng ra nước ngoài

Nhà bất đồng chính kiến trong nước, ông Nguyễn Khắc Toàn, bình luận về những thay đổi, áp lực mà một nhà đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam phải trải qua khi ra nước ngoài sinh sống.

Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 21/6/2013, ông Toàn cho rằng có một số nhà bất đồng khi ra nước ngoài sinh sống tiếp tục "đấu tranh, hoạt động", nhưng một số khác lại "khựng lại", một số thậm chí chỉ chú tâm vào miếng ăn manh áo.

Trong các nguyên nhân được ông Toàn đưa ra, ông cho rằng cũng có nguyên nhân của sự nghi kỵ nhất định từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại đối với các nhà tranh đấu từ trong nước.

Ông không ngoại trừ có nguyên nhân từ việc chính quyền "cài đặt" người của mình trong cộng đồng để gây rối nhiễu, vô hiệu hóa phong trào vận động.