Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nik Wallenda đi trên dây qua hẻm núi gần Grand Canyon

Một người đàn ông sinh ra trong gia đình có truyền thống ưa mạo hiểm vừa hoàn thành chuyến vượt sông trên không qua hẻm Little Colorado River Gorge, gần Grand Canyon (Hẻm Núi Lớn).

Ông Nik Wallenda đi thăng bằng trên chiếc dây cáp dày khoảng 5 centimet, cách mặt đất 457.2 mét.

Toàn bộ chuyến ngao du trên miệng vực của ông Wallenda mất khoảng 23 phút.

Gia đình Wallenda có truyền thống làm nghề thăng bằng trên dây, cụ của ông Nick từng bị ngã và qua đời trong một lần biểu diễn.