Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đi dây không bảo hộ qua hẻm núi

Từ vựng - Vocabulary

gorge: hẻm núi, thung lũng hẹp, sâu

safety harness: dây an toàn

walks the tightrope / walks along a 'tightrope': đi thăng bằng trên dây (cụm từ này cũng được dùng như một thành ngữ 'to walk a tightrope' nhằm chỉ việc phải đối phó với tình huống khó khăn mà chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả lớn)

nail-biting: hồi hộp

blow a kiss: hôn gió

Bài khóa - Transcript

450 metres above a gorge near the Grand Canyon.

With no safety harness, American acrobat Nik Wallenda walks the tightrope.

Wind made the cable sway during the 22 nail-biting minutes it took him to cross.

But towards the end he felt confident enough to kneel and blow a kiss to fans waiting on the other side.

Bản dịch - Translation

450 met phía trên một hẻm núi gần khu Đại Vực.

Không dùng dây an toàn, người biểu diễn trên dây người Mỹ Nik Wallenda đi thăng bằng trên dây.

Gió khiến dây cáp chao đảo trong hành trình 22 phút hồi hộp của ông.

Nhưng lúc gần về đích, ông cảm thấy đủ tự tin để nhún chân và hôn gió các cổ động viên đang chờ đợi phía bên kia hẻm núi.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

gorge / safety harness / walks the tightrope / nail-biting / blow a kiss

1. The _______ was steep and dangerous with a river flowing through it.

2. One of the athletes who did rise to the occasion was Lachie Stewart. In a _______ race Stewart swept aside the clear favourite, Australian Ron Clarke, to take a stunning gold in the 10,000 metres.

3. "I love you Whitney," he said while ________ towards the sky.

4. Spider-Man double Christopher Tierney, who fell 30 feet on Monday, is due out of hospital this weekend.

Despite wearing a ______, video of the incident showed him falling from a ledge into a stage pit.

5. This summer, Wallenda is set to become the first person in more than a century to _______ over Niagara Falls, after being granted rare permission.

Giải đáp - Answers

1. The gorge was steep and dangerous with a river flowing through it.

Source: Last hero of Telemark: The man who helped stop Hitler's A-bomb

2. One of the athletes who did rise to the occasion was Lachie Stewart. In a nail-biting race Stewart swept aside the clear favourite, Australian Ron Clarke, to take a stunning gold in the 10,000 metres.

Source: The good and bad of Commonwealth Games

3. "I love you Whitney," he said while blowing a kiss towards the sky.

Source: Newsbeat's guide to Bobby Brown

4. Spider-Man double Christopher Tierney, who fell 30 feet on Monday, is due out of hospital this weekend.

Despite wearing a safety harness, video of the incident showed him falling from a ledge into a stage pit.

Source: Spider-Man musical re-opens to standing ovation

5. This summer, Wallenda is set to become the first person in more than a century to walk a tightrope over Niagara Falls, after being granted rare permission.

Source: Wallenda stumbles on Baltimore Inner Harbour highwire walk