Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi lạc quan về tương lai dân chủ ở VN'

TS Nguyễn Quốc Quân, thành viên Đảng Việt Tân bình luận các vụ bắt giữ blogger và giới hoạt động dân chủ trong nước gần đây.

Ông cũng dự đoán về tương lai của Việt Tân cũng như các tổ chức, đảng phái chính trị, các nhóm đối lập, giới vận động dân chủ nhân quyền ở trong và ngoài nước.