Có sự quan tâm chuyến thăm bà Dương Hà

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ, bình luận về chuyến thăm Mỹ của luật sư Dương Hà, phu nhân của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.