Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Trung Quốc xuống đường biểu tình

Hàng trăm người xuống đường hôm 12/07 để biểu tình phản đối kế hoạch xây nhà máy chế biến uranium ở thành phố Giang Môn, Trung Quốc.

Người dân lo lắng rằng nhà máy sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Dự án xây dựng nhà máy này có mức đầu tư lên tới khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, do Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc góp vốn.