Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Chồng tôi nói anh Điếu Cày tuyệt thực'

Bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cho biết chồng bà nói blogger Điếu Cày đang tuyệt thực.

Bà Nga nói sau khi đi thăm chồng ở trại giam tại Nghệ An hôm 17/7.