Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Cao Quang Ánh dự biểu tình

Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh nói kêu gọi cộng đồng liên lạc với giới lập pháp Hoa Kỳ để thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam.

Trả lời BBC bên ngoài Tòa Bạch Ốc nơi có người gốc Việt biểu tình chống phái đoàn Việt Nam, ông Anh nói thêm rằng cần liên kết chủ đề nhân quyền với các hợp tác của Hoa Kỳ với Việt Nam như thỏa thuận mậu ịch TPP mà Hoa Kỳ cùng Việt Nam đang đàm phán.

Ông Cao Quang Ánh là Dân biểu Liên bang Đảng Cộng hòa trong Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2009 đến 2011, đại diện cho khu bầu cử quốc hội số 2 của tiểu bang Louisiana, và là người thuộc Cộng hòa đầu tiên ngồi ghế này kể từ năm 1891.