Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kiện TQ là biện pháp giải quyết hòa bình

Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ nói việc Trung Quốc không tham gia vụ kiện tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông được Philippines đưa ra tòa án quốc tế phân xử có nghĩa là quá trình xử sẽ được rút ngắn lại.

Trả lời Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt ngay sau buổi thuyết trình của Chủ tịch nước Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) tại Washington DC hôm 25/07, Đại sứ Jose L. Cuisia, Jr nói "Quá trình xét xử có thể mất khoảng hai đến ba năm và đưa ra tòa trọng tài là cách thức hòa bình để giải quyết chủ đề này".

Bình luận về việc Trung Quốc kín tiếng khi Việt Nam đề xuất không sử không dùng vũ lực trên biển Đông, Đại sứ Jose L. Cuisia, Jr nói "Tôi nghĩ là Hoa Kỳ cũng nói tương tự là họ không đứng về bất kỳ phía nào sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, để giải quyết vấn đề này, và chúng tôi cũng đồng tình với quan điểm này.

"Chúng tôi tin vào cách giải quyết hòa bình, và đưa ra tòa trọng tài là phương thức hòa bình để giải quyết chủ đề này, và chúng tôi đã hy vọng có Trung Quốc tham gia, nhưng họ đã chọn không tham gia và phiên phiên tòa này.

"Nhưng dù Trung Quốc có vắng mặt thì vụ tranh tụng vẫn sẽ vẫn được tiến hành".

Bình luận về sự kiện ông Trương Tấn Sang tới thuyết trình tại CSIS, Đại sứ Jose L. Cuisia, Jr cũng nói rằng "Việc Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, có thể chia sẻ tầm nhìn của mình với cả Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế là điểm tốt".