Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN bảo du khách 'mật gấu không bổ'

Chọn cách tiếp cận từ phía cầu, các nhà chức trách và bảo vệ động vật ở Việt Nam tuyên truyền cho khách du lịch tới Hạ Long về buôn bán mật gấu trái phép.

Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở Việt Nam, nhưng cũng là nơi tập trung nhiều trại nuôi gấu lấy mật.

Khách hàng chủ yếu là người Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, do tin vào tác dụng chữa bệnh của mật gấu.

Tuy nhiên, các nhà bảo vệ động vật nói không hề có chứng cứ khoa học cho thấy những tác dụng này.