Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kiểm soát quyền lực là chìa khóa?

Image caption Nhà sử học cho rằng chìa khóa đổi mới và phát triển của VN hiện nay và tương lai là kiểm soát quyền lực

Ở phần hai cuộc trao đổi với BBC hôm 17/8/2013, nhân có lời kêu gọi thành lập một chính đảng mới, Đảng Dân chủ Xã hội, do nhóm của luật gia Lê Hiếu Đằng đưa ra, Giáo sư Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu quan điểm đâu là chìa khóa chính đảm bảo công cuộc cải tổ chính trị - xã hội lành mạnh và ôn hòa cho Việt Nam.

Ông nói: "Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam hiện nay đang rất cần kiểm soát quyền lực.

"Hệ thống đó, làm sao để vai trò giám sát của dân, của các tổ chức dân sự ngày càng nhiều hơn, đối với quyền lực nhà nước, cũng như quyền lực của Đảng."

Giáo sư Giang cho rằng quốc tế có thể ủng hộ các cơ chế giám sát như vậy ở Việt Nam, bên cạnh người dân.

Ông nói: "Quyền lực không phải là vô cùng tối thượng, mà nó phải có giới hạn và phải có kiểm soát quyền lực."

Nhà sử học cho rằng các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam hiện nay cũng "sẵn sàng chứ không phải là ngại ngần lắm" trong việc mở rộng không gian và điều kiện để cơ chế kiểm soát quyền lực có thể được mở ra với quốc tế.

Tuy nhiên, ông chưa cho biết việc mở cửa cơ chế này có thể diễn ra vào thời điểm nào.

Trước hết Giáo sư Vũ Minh Giang nêu quan điểm và dự đoán khả năng phản ứng của người dân tại Việt Nam trước giả thuyết có trưng cầu dân ý mở ra lúc này về việc họ có mong muốn giải thể hệ thống chính trị đơn nguyên hay hệ thống 'độc đảng' nắm quyền hay không.

Xin mời quý vị theo dõi phần đầu cuộc trao đổi giữa BBC với Giáo sư Vũ Minh Giang tại đây.