Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Căn cứ đâu để lập chính đảng mới?'

Image caption Giáo sư Giang chưa thấy cơ sở pháp lý nào ở VN hiện nay cho phép thành lập chính đảng mới

Hiện chưa thấy có cơ sở pháp lý nào để cho phép việc thành lập các chính đảng mới ở Việt Nam, bên cạnh Đảng Cộng sản, tuy việc tư duy về các dự án chính trị, xã hội, kể cả mong muốn, nhu cầu lập đảng mới thuộc phạm trù tự do tư tưởng và là quyền tự do của mỗi người, theo Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 17/8/2013, bình luận về lời kêu gọi thành lập đảng mới, Đảng Dân chủ Xã hội do nhóm của luật gia Lê Hiếu Đằng, quan chức thuộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, đảng viên cộng sản lâu năm, đưa ra, Giáo sư Giang cho rằng nếu có vấn đề nào mà dự án chính trị này có thể gặp thách thức thì đó chính là các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.

Giáo sư Giang, nguyên thành viên Hội đồng lý luận trung ương, cơ quan cố vấn của BCH Trung ương Đảng, cho rằng trong quá khứ chưa xa, Đảng cộng sản Việt Nam từng có giai đoạn cầm quyền bên cạnh hai đảng phái khác.

"Trong lịch sử Việt Nam kể từ khi sau cuộc Cách mạng tháng 8/1945, trong hệ thống chính trị từng có tồn tại một cơ cấu có những đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đó gọi là Đảng Lao động Việt Nam, thí dụ như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội v.v...

"Cho nên tôi cho rằng việc ở đâu đó có những người hoặc có những nhóm người xuất phát từ những quan niệm, những mong muốn mà họ có những đề xuất này khác, tôi cho cũng là hiện tượng bình thường thôi."

Giáo sư Vũ Minh Giang cho rằng chưa thể dự đoán được khi nào Việt Nam xuất hiện thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhưng cho rằng lý luận của một nhóm nào đó nói 'đa thành phần kinh tế ở hạ tầng cơ sở thì cũng có thể mở đường cho nhu cầu đa nguyên, đa đảng xuất hiện tương ứng ở thượng tầng kiến trúc' có thể chỉ là suy luận lôgic hình thức.

Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phẩn cuối của cuộc trao đổi giữa Giáo sư Vũ Minh Giang với Quốc Phương của BBC tại đây.