Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nói lại về Thác Bản Giốc

Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, nói với BBC về việc phân định Thác Bản Giốc.

Tiến sĩ Trần Công Trục tuần này có bài trả lời phỏng vấn trên báo Giáo dục Việt Nam, nhìn lại quá trình ông tham gia đàm phán với Trung Quốc về biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ.

Ông xác nhận có nhiều dư luận nghi ngờ chính phủ Việt Nam đã “bán đất cho Trung Quốc”, và muốn giải thích lại rõ ràng vì sự nghi ngờ này “hết sức nguy hiểm”.

Nói chuyện với BBC, ông giải thích thêm về sự phân chia gây tranh cãi Thác Bản Giốc.

Cuối năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc thống nhất giải quyết hai khu vực thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân.

Vẫn có dư luận chỉ trích mặc dù Việt Nam nói việc giải quyết hai khu vực này là phù hợp với luật pháp quốc tế, với Hiệp ước biên giới 1999.

Tiến sĩ Trần Công Trục cũng bình luận liệu kinh nghiệm đàm phán trên bộ có giúp gì cho đàm phán giữa các bên ở Biển Đông.