Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Giáo hội không thể thiếu lãnh đạo'

Trả lời BBC về cáo bạch xin từ nhiệm của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Quảng Ba nói 'Giáo hội không thể một ngày không có sự lãnh đạo', và ông mong Đức Tăng Thống sẽ ở lại.

Thượng tọa Thích Quảng Ba từ Úc cho rằng, việc Đức Tăng Thống cách chức một vị giáo phẩm 'gieo tai tiếng không tốt' cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Ngài.

"Chúng tôi không hiểu là ba vị được nêu danh, một vị ở nước ngoài và hai vị ở trong nước có lý do gì đặc biệt mà phải phản đối chuyện Đức Tăng Thống cách chức thầy Thích Chánh Lạc đến nỗi để cho Đức Tăng Thống cảm thấy mình bất lực hay là điều gì đó mà phải từ nhiệm,"

"Chúng tôi nghĩ là trách nhiệm thuộc về các vị đã gây ra sự việc," ông nói với nhà báo Nguyễn Giang từ BBC.

Hòa thượng Thích Quảng Ba cũng cho biết, "đây là một cuộc khủng hoảng thì có lẽ đúng hơn, nhưng không phải là sự chia rẽ sâu sắc".

Ông nói một phần lý do gây nên các vấn đề trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là chính quyền Việt Nam "cư xử bất công và giam cầm, quản thúc các vị lãnh đạo của chúng tôi trong suốt ba mươi mấy năm qua".

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ công bố lá thư ký ngày 30/8/2013 nói ngài “không còn chịu trách nhiệm bất cứ việc gì” ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vốn bị chính quyền tại Việt Nam cấm hoạt động.