Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS Doanh nói về cải cách doanh nghiệp

Người từng đứng đầu ngành nghiên cứu quản lý kinh tế của Việt Nam cảnh báo chính phủ hiện nay cần ý thức được rằng không cơ quan nào có thể quản lý nổi cả ngàn doanh nghiệp và nên nghĩ tới các giải pháp đồng bộ để giải quyết các vấn đề ở doanh nghiệp nhà nước.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, đưa ra nhận định như vậy trong lúc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình lên chính phủ Việt Nam hai mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Mô hình thứ nhất là một ủy ban quản lý doanh nghiệp nhà nước trực thuộc chính phủ, vốn được cho là có nhiều ủng hộ hơn so với mô hình thứ hai mà trong đó các bộ, ủy ban nhân dân hay Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đứng ra làm chủ sở hữu vốn ở doanh nghiệp.

Ông Doanh nói việc tái cấu trúc đã được bàn tới từ Hội nghị trung ương 3 hồi tháng 10/2011 trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có chỉ thị 929 về đề án tái cấu trúc các tập đoàn và tổng công ty nhà nước hồi năm 2012.

Hội nghị trung ương 6 hồi 2012 cũng nêu vấn đề lập cơ quan quản lý chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

"Cho đến bây giờ các biện pháp tái cấu trúc diễn ra rất chậm và chưa đem lại kết quả gì rõ rệt, kể cả việc thoái vẫn lẫn việc quản lý," ông Doanh nói.