Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vụ Nicotex: Dân đã phản ánh từ lâu

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 4/9, ông Phạm Quốc Bảo, Chánh Văn phòng UBND huyện Cẩm Thủy, nói hiện nay, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Tài nguyên Môi trường đã "vào cuộc để điều tra". Nhưng "kết luận, giám định mức độ phải là ngành chức năng của trung ương".

Ông Bảo cũng xác nhận việc tình trạng ô nhiễm đã bị người dân trong khu vực phản ánh từ lâu.

"Cái này người ta đã phản ánh rồi và [giới chức] cũng đã làm một vài lần nhưng chỉ làm phía ngoài, không vào trong được vì công ty này là công ty của quân đội."

"Huyện đã đề nghị với Sở Tài nguyên môi trường và các ngành chức năng của tỉnh, làm theo yêu cầu của người dân, lấy mẫu đất, mẫu nước đi giám định. Nhưng chỉ làm bên ngoài ..."

"Giờ thì phát hiện ra phía trong có chôn lấp như thế thì người ta đã xác định rõ là có vi phạm."

Ông Bảo cũng cho hay chính quyền đã phải "nhờ" một số công nhân ngày xưa từng làm ở đó đưa vào để xác định rõ các vị trí chôn hóa chất.

"Kết luận thế nào thì cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo chính thức cho người dân. Đối với huyện thì chỉ có trách nhiệm bảo vệ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn."

Ông Phạm Quốc bảo nói "người dân đã về bớt" và "tình hình đã tạm thời ổn định" tại khu vực quanh Công ty Nicotex Thanh Thái.