Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trang Bauxite khơi dậy phong trào dân sự

Image caption Giáo sư Huệ Chi và nhóm quản trị đã đưa trang Bauxite Vietnam đi vào hoạt động tới nay hơn 4 năm 3 tháng

Trang Bauxite Việt Nam đã khơi động được một phong trào dân sự tuy chưa đạt được nhiều mục đích mà nhóm chủ trương tự đặt ra, theo Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, đồng chủ trương và điều hành trang mạng trong hơn 4 năm 3 tháng qua.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 05/9/2013 từ Hà Nội, Giáo sư Huệ Chi cho rằng đây là đóng góp chính và quan trọng của trang mạng nhận là một tiếng nói phản biện của giới trí thức Việt Nam từ trong và ngoài nước với nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Ông nói: "Làm cho việc lên tiếng về những bất hợp lý trong xã hội, việc đòi quyền (làm) chủ cho nhân dân, và đòi quyền con người cho 90 triệu dân Việt Nam, những vấn đề như thế được đặt ra. Và người ta không còn sợ hãi khi lên tiếng về những vấn đề như thế nữa.

"Cho nên chúng tôi nghĩ cái đó mới là giá trị quan trọng, tức là nó xới lên cả một phong trào lên tiếng về quyền công dân, lên tiếng về quyền con người, lên tiếng về những vấn đề xã hội bức bối.

"Và từ đó hình thành nên một phong trào dân sự. Tức là đã bắt đầu có tiếng nói dân chủ ở trong xã hội Việt Nam."

'Lý do từ nhiệm'

Trả lời BBC về lý do ông từ nhiệm khỏi vị trí điều hành trực tiếp của trang mạng có xu hướng phản biện xã hội được nhiều người biết tới ở Việt Nam, Giáo sư Huệ Chi cho biết:

"Việc tôi tạm nghỉ trong một thời gian, nhưng vẫn giúp đỡ Giáo sư Phạm Xuân Yêm nằm trong tiến trình của trang Bauxite.

"Trang Bauxite phải có một tiến trình mới và bước mới ấy phải có sự hợp tác giữa một Giáo sư có uy tín ở nước ngoài với những người trí thức có nhiệt tâm ở trong nước.

"Sự kết hợp ấy chắc chắn đưa tới một kết quả tốt đẹp hơn," ông nói.

Ngày 05/9, trang Bauxite do Giáo sư Huệ Tri, nhà giáo Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng đồng chủ trương ra thông báo theo đó Giáo sư Huệ Chi nghỉ hoạt động trên cương vị quản trị trực tiếp và người được mời thay thế là Giáo sư Phạm Xuân Yêm, từ Pháp.