Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đảng có vai trò lớn trong việc dân chủ hóa'

Một nhóm các nhà hoạt động dân chủ của Việt Nam đã khởi xướng phong trào có tên là ‘Diễn đàn Xã hội Dân sự’ với sự ra đời của bản ‘Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị’ được công bố vào rạng sáng ngày thứ Hai 23/9.

Mục đích của diễn đàn này, theo Tuyên bố, là ‘trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa’.

Cũng theo tuyên bố này thì sẽ có một trang mạng của diễn đàn để nhưng người cùng chia sẻ mục đích gửi bài vở, ý kiến tham gia.

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một trong những người ký tên vào tuyên bố này, nói với BBC rằng mục đích của diễn đàn mới này là để ‘mọi người tham gia viết bài, bình luận với nhau, tranh luận để nâng cao dân trí là chính’.

Theo ông thì muốn chuyển đổi từ toàn trị sang dân chủ một cách êm thấm đỡ tốn kém nhất cho đất nước thì ‘mọi người cần phải hiểu, chính quyền và người dân cần phải hiểu quá trình như thế nào và phải làm gì’.

“Tất cả mọi người không phân biệt về chính trị, thuộc nhiều đảng phái chính trị khác nhau, thuộc nhiều chính kiến khác nhau đều được hoan nghênh cả miễn là thống nhất ở điểm dân chủ hóa,” ông A nói.