Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nguyễn Giang trả lời BBC World

BBC World TV phỏng vấn Trưởng ban Việt Ngữ Nguyễn Giang về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.