Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Khó vực dậy kinh tế với thể chế cũ'

Tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh nói Việt Nam sẽ khó thoát khỏi khó khăn kinh tế hiện nay nếu không cải cách chính trị.

Ông nói với Nguyễn Hùng của BBC hôm 4/10:

"...Thể chế và bộ máy [hiện nay] của chúng ta đã không huy động được hết động lực của người dân và cũng không tạo ra được sự công bằng xã hội, lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra.

"Bộ máy nhà nước chi tiêu thường xuyên tới 71,2% tổng chi ngân sách nhưng mà những dịch vụ công mà bộ máy nhà nước ấy đem lại cho người dân thì lại quá ít và gần đây giáo dục và y tế đều tăng phí lên trong khi chất lượng của dịch vụ người dân đang than phiền rất nhiều.

"Một vấn đề khác là doanh nghiệp nhà nước cũng rất mong đợi được cải cách.

"Nếu tình hình không chuyển biến thì kinh tế Việt Nam rất khó vượt qua được những khó khăn hiện nay và tăng trưởng cao và có hiệu quả như của những năm 1990 sau công cuộc Đổi Mới."