Nhà thờ Thiên chúa giáo ở Tây Nguyên
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tự do tôn giáo' ở tỉnh Gia Lai

Hồi tháng Năm, tòa án ở tỉnh Gia Lai tuyên các án tù tổng cộng 63 năm đối với tám người, được gọi là “đối tượng chủ chốt của tà đạo Hà Mòn”.

Chính phủ Việt Nam nói họ “nhận sự chỉ đạo trực tiếp của “bọn phản động Fulro lưu vong nước ngoài, lôi kéo, kích động bà con dân tộc thiểu số trong khu vực Tây Nguyên thành lập nhà nước riêng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.”

Nay các nhà thờ tại tỉnh Gia Lai có vẻ vẫn hoạt động bình thường.

Thế nhưng, theo dân làng, hàng ngày vẫn có cán bộ đi tuần tra và cảnh báo người dân không được theo Fulro, không được đọc kinh Hà Mòn.