Bà Nguyễn Thị Lan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân thương tiếc Tướng Giáp

Nhiều người dân vẫn tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu để tỏ lòng thương tiếc cho dù gia đình đã không còn tiếp khách.

BBC đã hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Lan từ Cẩm Phả, Quảng Ninh.