Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Điếu văn không gọi Đại tướng là 'anh hùng'

Tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban tổ chức lễ tang, đã đọc Lời điếu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Có thắc mắc trong dư luận là bài điếu văn không dùng chữ "anh hùng" khi nhắc về Đại tướng, mặc dù cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng vai trò lớn trong hai cuộc chiến của Đảng Cộng sản chống Pháp và chống Mỹ.

Cũng có ý kiến cho rằng việc bài điếu văn dùng chữ "nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân" là chưa đủ trong đánh giá về công trạng của Tướng Giáp.

Trả lời BBC, giáo sư Nguyễn Huệ Chi từ Hà Nội, một trong những người chủ biên trang Bauxite Việt Nam, lý giải vì sao không có chữ "anh hùng" trong bài điếu văn.

Ông cũng chia sẻ cảm nghĩ về cái mà ông gọi là "bi kịch lớn" của Tướng Giáp.