Ông Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn về tướng Giáp
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tướng Giáp luôn muốn 'ổn định chính trị'

Trả lời phỏng vấn của BBC sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nhà sử học, đại biểu Quốc hội Việt Nam, Dương Trung Quốc, cho rằng nhiều điều Đại tướng đã làm vì mong muốn "ổn định chính trị" và ông "chưa bao giờ là người đối lập".

"Quan sát bên ngoài thấy ông [Võ Nguyên Giáp] ở cương vị như thế, uy tín như thế, mà những đề nghị của ông không được thực thi mà ông không có phản ứng gì, thì tôi nghĩ đấy là cách ứng xử của ông."

"Bởi vì phản ứng gì khi ông ấy vẫn nằm trong một hệ thống tổ chức, và ý thức tổ chức ấy phản ảnh quan niệm của ông là ý thức ổn định chính trị," ông Dương Trung Quốc nói.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XI, XII cũng cho rằng quan trọng là Tướng Giáp đã lên tiếng, đã làm cho các lãnh đạo Việt Nam "phải suy nghĩ".

Bình luận về các đề xuất đặt tên đường hay phong thánh, phong nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Dương Trung Quốc nói "sẽ có tên đường hay quảng trường" mang tên Võ Nguyên Giáp, "nhưng quan trọng nhất là tượng đài trong lòng người dân."

Hà Mi và Paul Organe thực hiện.