'Phụ nữ phải được quyền bán dâm'

Người đứng đầu Hiệp hội Những người Hành nghề Mại dâm Anh (English Collective of Prostitutes) nói cần xóa bỏ thái độ khinh rẻ, phân biệt đối xử của xã hội đối với những người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục.

Bà Sarah Walker nói hiệp hội của bà, vốn được thành lập từ 1975, đấu tranh vận động vì an toàn cho phụ nữ và nhằm phi hình sự hóa hoạt động mại dâm.

Bà nói mạng lưới của bà có cả các phụ nữ nhập cư đến từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, "tới nước Anh nhằm làm việc kiếm tiền gửi về nhà".

"Chúng tôi đấu tranh để mọi phụ nữ đều có quyền làm việc [bán dâm] nếu họ muốn, và có quyền rời bỏ nghề mại dâm khi họ muốn," bà Walker nói.

Bà Sarah Walker là một trong 100 khách mời tham dự chương trình Mùa Phụ nữ (100 Women) của BBC.

Cuộc phỏng vấn do Bình Khuê của BBC Tiếng Việt thực hiện.